Strategisch communicatieadvies

Strategisch communicatieadvies

Zorg- en Veiligheidshuizen

De dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland zochten een herkenbare, gemeenschappelijke taal voor hun samenwerking. Die taal moest ook hun belangrijke positie benadrukken bij het oplossen van complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken. Diepgaande sessies met de landelijke stuurgroep en het bestuur leverden een helder positioneringsdocument op. Bijeenkomsten met dertig regiomanagers zorgden ervoor dat daaraan ook praktisch inhoud kon worden gegeven, onder het beredeneerde motto: samen staan we sterker.

Strategisch communicatieadvies

Regio Gooi- en Vechtstreek

In de regio-organisatie Gooi- en Vechtstreek werken meer dan 400 mensen in gemeente-overstijgende resultaatverantwoordelijke eenheden samen – zoals de GGD, de GAD en gemeenschappelijke inkoop en contractbeheer. In 2016 leidde betrokkenheid tot een strategisch communicatieplan op basis van diepte-interviews met alle managers. Om de ambities uit dat plan goed te laten landen is de functie van communicatieregisseur ontwikkeld. Die zorgt sinds 2016 voor herkenbaarheid en eenheid van alle communicatie vanuit de regio naar alle in- en externe stakeholders.

Strategisch communicatieadvies

Bestuur Gemeente Hilversum

Tussen 2014 en 2017 langdurig strategisch communicatieadvies voor burgemeester en wethouders. Hoe komen plannen vanaf het papier bij de mensen terecht? Het college gaf publieke verantwoording voor de begrotingen tijdens bijeenkomsten in het Hilversumse theater de Vorstin, er kwamen wekelijkse persbriefings en ondersteuning bij reputatiemanagement.

Strategisch communicatieadvies

Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio’s zijn bestuurlijke en organisatorische samenwerkingsverbanden die zorgen voor volksgezondheid en veiligheid in tijden van crisis – bij grote rampen of calamiteiten. Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek gaan door een verregaande samenwerking hun financiële en organisatorische kwetsbaarheid te lijf en mikken op kostenbesparingen door efficiëntere benutting van mensen en middelen. Inhoudelijke Zaken adviseert over de interne en externe communicatie van dat samenwerkingsproces. Zo wordt er een gezamenlijke website ontwikkeld over de betekenis van het samenwerkingsproces voor in- en externe stakeholders. Ook produceert Inhoudelijke Zaken samen met de Clipjesfabriek een serie video’s over de samenwerking.

Strategisch communicatieadvies

Veilig Thuis

Onno Aerden was in 2022 en 2023 mediawoordvoerder van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, het landelijke meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast leverde hij strategisch communicatieadvies aan het bestuur van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, onder meer voor een nationale campagne in het voorjaar van 2023 om een betere aanpak van femicide hoog op de agenda van politieke partijen te krijgen.

Strategisch communicatieadvies

RIFF

Onno Aerden is strategisch communicatieadviseur voor het internationale bureau voor digital engagement RIFF. Daarbij staat de on- en offline profilering van de onderneming centraal.

Strategisch communicatieadvies

De Bestuurskamer

Onno Aerden levert strategisch communicatieadvies aan het nieuwe merk voor advies aan bestuurders en toezichthouders De Bestuurskamer. Het adviseert de partners van De Bestuurskamer over on- en offline profilering en helpt met het ontwikkelen van een meerjarenvisie die past bij de uitstraling van het bedrijf en de vragen die de samenleving en het moderne bestuur stellen aan nieuwe generaties bestuurders en toezichthouders.